Pages

Thursday, 22 September 2011

PROGRAM PERKEMBANGAN STAF

Perkembangan staf merupakan satu daripada kepelbagaian pendekatan memerangi dadah dalam PPDa. Program ini boleh menjana kekuatan dan kebekesanan PPDa di sekolah.

RASIONAL

·                     Guru-guru dan kakitangan sekolah memerlukan maklumat terkini mengenai Pendidikan Pencegahan Dadah.
·                     Pengetahuan kemahiran yang diperolehi membantu memantapkan usaha-usaha menggerakkan PPDa di sekolah.

OBJEKTIF

·                     Memberi pengetahuan, kefahaman dan kesedaran menmgenai bahaya dadah.
·                     Meningkatkan kemahiran PPDa.
·                     Memantapkan kaedah pengajaran dan pembelajaran PPDa merentasi kurikulum.
·                     Menyebarkan pengetahuan dan kemahiran PPDa kepada warga sekolah.

KUMPULAN SASAR

·                     Guru sekolah
·                     Kakitangan sekolah

KAEDAH PELAKSANAAN

·                     Ceramah

PERSONALIA

·                     Pengetua
·                     S/U PPDa
·                     Guru Bimbingan dan Kaunseling
·                     Penceramah Jemputan dari Agensi Anti Dadah (AADK)

PENGISIAN

·                     Pengetahuan PPDa
·                     Strategi menangani masalah dadah
·                     Senario dadah di Malaysia
·                     Kemahiran Personal dan Interpersonal
·                     Pendedahan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran PPDa
·                     Aktiviti permuafakatan dalam PPDa

No comments:

Post a Comment